Achtergrond

Greenway Logistics

Greenway Logistics is vanaf eind 2010 officieel de exclusieve partner van MODINT voor het concept MODINT Logistiek. Na een aantal jaren succesvolle samenwerking hebben partijen de handen ineengeslagen om een ambitieus en innovatief voordeelprogramma op te zetten voor de leden. MODINT kiest voor Greenway Logistics vanwege het netwerk van logistieke partners, de branchespecifieke kennis en de mogelijkheid om alle logistieke zaken in één hand te houden. Op deze wijze wordt er gewerkt aan een regiekamer die in staat is veel bundelingsvoordeel te bewerkstelligen, met alle economische en maatschappelijke voordelen van dien.

Verduurzaming

Logistieke partners worden geselecteerd op hun bereidheid aan innovaties mee te werken, naast kwaliteit, prijs en continuïteit. MODINT Logistiek richt zich op alle voorkomende zaken op het vlak van transport en logistiek. Hiermee worden niet alleen de directe economische belangen van de MODINT leden bediend, maar wordt ook gewerkt aan een verduurzaming en vergroening van de totale logistiek van de sector. Gegeven de volumes achter MODINT, maar ook achter de andere samenwerkende branchepartijen, kan zo werkelijk het verschil gemaakt worden. Namens de brancheorganisatie zoekt MODINT Logistiek dan ook actief naar samenwerking met overheden, koepels en andere belanghebbenden om deze agenda vorm te geven.

Bundeling

Het principe achter de arrangementen is simpel en doeltreffend te illustreren met het voorbeeld van het bestaande pakketarrangement. Doordat leveranciers in hetzelfde segment met dezelfde vervoerder werken, neemt de gemiddelde zendingsgrootte toe en verminderen de kosten per doos. Zo zijn er ook minder trucks nodig voor de belevering van een winkel en wordt het winkelpersoneel maar één keer in plaats van zes keer gestoord door inkomende goederen. Deze bundeling leidt tot kostenbesparing voor de leverancier en tot serviceverbetering voor de winkel. Bovendien draagt bundeling ook nog eens bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen: het dichtslibben van binnensteden en het teveel aan CO2 in de lucht.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op!

Neem contact op

    Gratis Logistieke Scan