Nieuws

08/07 - Duurzaam verzenden via de collectieve arrangementen van MODINT Logistiek

De collectieven arrangementen van MODINT Logistiek leveren kostenbesparing op voor uw organisatie. Vanuit het “samen sterk” principe kopen we collectief in, waardoor we kunnen besparen op de verzendkosten. Naast kostenbesparing vinden we als MODINT Logistiek het ook belangrijk dat onze vervoerspartners waar het kan een duurzaam beleid voeren. Immers draagt de transportsector flink bij aan milieuvervuiling. Daar mag zeker iets tegenover staan.

Eén van de belangrijkste partners van MODINT Logistiek, DHL, heeft een duurzaamheidsprogramma; GOGREEN Climate Neutral beschikbaar voor klanten van DHL Express. Als wereldwijd logistiek bedrijf neemt DHL al vele jaren de verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming met klimaatneutrale verzending.

DHL heeft zich ten doel gesteld de CO2-efficiëntie van Deutsche Post DHL Group in 2025 met 50% te verbeteren. De missie is om alle logistiekgerelateerde emissies tegen 2050 tot nul te reduceren. Om deze reden zijn er voor de hele Groep milieubeschermingsprogramma’s ontwikkeld.

Een uniek, voorbeeldig project – sinds medio 2016 heeft DHL de pakketbezorging in verschillende steden overgeschakeld op elektrische voertuigen. In totaal zijn meer dan 2500 van deze elektrische voertuigen al in gebruik in het hele land, wat ongeveer 7.500 ton CO2 per jaar bespaart. Verstorende uitlaatgassen, die de vervuiling van fijnstof verhogen, behoren tot het verleden met de emissievrije elektrische voertuigen. De innovatieve en schone transportoplossingen zorgen ervoor dat de levenskwaliteit van mensen verbetert.

Voor GoGreen investeert DHL in klimaatbeschermingsprojecten in verschillende regio’s en promoten ze momenteel een mix van verschillende soorten projecten, zoals energie-efficiëntie, watervoorziening of hernieuwbare energie. De projecten genereren klimaatbeschermingscertificaten volgens VER Goldstandard. Dit zorgt voor een constant hoge kwaliteit van de projecten die DHL ondersteunt. In uitzonderlijke gevallen worden combinaties van de normen VCS en CCBS gebruikt, die een combinatie van een vergelijkbare hoge kwaliteit garanderen.

WAT KUNT U DOEN?

Met GOGREEN Climate Neutral service biedt DHL Express haar klanten de mogelijkheid om wat terug te doen voor het milieu. Met deze service berekent DHL de CO²-uitstoot per zending en compenseert die uitstoot door te investeren in milieuvriendelijke projecten. Als bewijs ontvangt u jaarlijks een certificaat van een onafhankelijke auditor, SGS.

De GOGREEN-rapportages bieden u een gedetailleerde berekening van de CO²-uitstoot van uw expreszendingen die u met DHL heeft verstuurd in een opgegeven periode. Deze rapportages, die in lijn zijn met het ‘GHG Protocol for Products Standard and EN 16258’, zijn gebaseerd op de door u gebruikte Time en Day Definite-services en zijn met behulp van een geavanceerde berekeningsmethode opgesteld. Deze rapportages geven een overzicht weer van de CO²-uitstoot per trade lane, bestemming, tijdsperiode of per klantnummer.

Naast de CO²-emissies ten gevolge van het directe vervoer tonen de rapportages ook de uitstoot van andere broeikasgassen die vrijkomen bij de productie en het transport van energie en brandstoffen voor de logistieke diensten van DHL Express.


Neem contact op

    Gratis Logistieke Scan