Logistiek advies en benchmarks

MODINT Logistiek biedt MODINT leden gratis eerstelijns logistiek advies. In het gesprek met de MODINT Logistiek specialisten kunt u op alle niveaus van gedachten wisselen over uw logistieke situatie. Zij kunnen u vanuit marktontwikkelingen, mogelijkheden en ervaring advies op maat geven. Gedeeltelijk is dit advies gericht op de keuze voor een kortingsarrangement. De logistieke scan is immers bedoeld om het optimale gebruik van de vervoersarrangementen bloot te leggen en om een grove indicatie van de te behalen korting te bepalen. Maar het hoeft zeker niet beperkt te blijven tot de kortingsarrangementen.

Het gesprek kan ook tips voor logistieke kostenbesparingen, die sowieso te behalen zijn (dus los van de kortingstarieven), opleveren. Naar aanleiding van de eerstelijns adviesgesprekken kunt u ook gemakkelijk aanhaken bij de innovatieve logistieke pilots, zoals die er bijvoorbeeld zijn rond regiomagazijnen, warehousing in onder andere China, waar MODINT Logistiek een belangrijke rol in speelt.

Voor grotere logistieke projecten zoals het begeleiden bij implementaties en uitbestedingen beschikt MODINT Logistiek over een netwerk van specialisten die tegen sterk gereduceerde tarieven beschikbaar zijn. Het gaat hier dan natuurlijk om maatwerk.

Maak een afspraak voor logistiek advies.

Neem contact op

    Gratis Logistieke Scan