Nieuws

12/07 - Modint Logistiek komt met mogelijke oplossing voor zeevrachtproblemen

Veel bedrijven hebben last van de historisch hoge kosten voor zeevracht en de steeds slechtere beschikbaarheid van gegarandeerd vervoer. Dagelijks verschijnen er analyses en verklaringen waaruit duidelijk wordt dat er niet zomaar een terugkeer naar ‘normaal’ komt. De hoofdoorzaak is het structurele gebrek aan capaciteit, al dan niet bewust gecreëerd, en het oplossen van dat probleem ligt grotendeels buiten de macht van individuele bedrijven.

Er zijn echter nog 2 zaken die door de huidige crisis in de zeevracht worden blootgelegd:

 1. Het niet transparante inkoopmodel voor zeevracht,
 2. De slechte consolidatiegraad

Modint Logistiek heeft de afgelopen periode gebruikt om voor deze twee zaken concrete oplossingen te creëren in specifiek China, en de resultaten zijn zeer bemoedigend.

 1. De realiteit van vandaag is dat als we 100 willekeurige mode- en textielbedrijven nemen, ze waarschijnlijk zakendoen met 50 verschillende expediteurs. Dit zijn op hun beurt kleine inkooppartijen die veelal via een Aziatische partner hun zeevrachttarieven moeten veiligstellen, die op hun beurt weer aansluiting zoeken bij grotere inkooppartijen. Veel schakels dus, en met weinig toegevoegde waarde in het inkoopproces van de zeevracht. De tarieven, kostenstructuur en facturen zijn typisch ook zeer complex, zoals zo vaak een teken van gebrek aan transparantie over de toegevoegde waarde. Door met slechts 1 of misschien 2 expediteurs te werken is er ook een grote afhankelijkheid van 1 enkel kanaal, met alle beperkingen van dien. Veel bedrijven hebben dan ook hun containers niet op tijd zien vertrekken.
  De oplossing die nu in de praktijk uitgewerkt is tweeledig:

  • Enerzijds wordt er direct bij de bron zeevracht ingekocht, en wordt er bovendien gebruik gemaakt van meerdere, lokale expediteurs. Hiermee is er een schakel (en marge) uit de keten gehaald, en door het aanbod van meerdere partijen verbeterd de beschikbaarheid van gegarandeerde afvaarten ook nog eens.
  • Daarnaast is er een bufferfaciliteit toegevoegd, wat simpelweg betekent dat de inkomende goederen eerst nog opgespaard kunnen worden in lokale magazijnen. Dit omdat bijvoorbeeld nog niet de hele order nodig is, en er op betere tarieven (in dalperiodes) gewacht kan worden, of betere consolidaties. De eerste praktijkoperaties volgens deze nieuwe methode laten zeer bemoedigende resultaten zien.
 2. De gemiddelde consolidatiegraad van containers met mode en textiel naar Europa is ongeveer 65%. Dit komt deels door de ongelukkige omslagpunten voor volle containers (vanaf een bepaald volume is het goedkoper om een volle container te boeken), en deels door de beperkte consolidatie mogelijkheden die de vele kleine expediteurs hebben binnen het zo extreem versnipperde volume in de mode en textielsector. Modint Logistiek is al geruime tijd bezig met de eigen consolbox, maar in het licht van de bij 1 geschetste mogelijkheden wordt de consolidatiegraad steeds beter. Er zit dus nog enorm voordeel verborgen in het samenwerken in de sector. De voordelen van de betere consolidatie leiden vanzelfsprekend tot lagere kosten.

De komende tijd worden de beide oplossingen uitgerold naar andere productiegebieden dan alleen China, waarover we u verder zullen informeren. Mocht u meer willen weten over de geschetste mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van Modint Logistiek.


Neem contact op

  Gratis Logistieke Scan