Nieuws

13/11 - Vervoerders kondigen aanzienlijke tariefsverhoging 2018 aan! MODINT-collectieven buiten schot!

Ieder jaar kondigt de transportsector een kostenindexering aan voor het komende kalenderjaar. Vervoerders kijken daarbij naar de kostenontwikkeling binnen hun organisatie en naar de marktontwikkelingen. Tevens wordt gekeken naar raming van kosten door onafhankelijke bureaus als Panteia/NEA. Dit instituut presenteert jaarlijks de realisatie van het lopende jaar en raamt de kosten voor komend jaar in opdracht van het NIWO (www.niwo.nl).

De aangekondigde tariefsverhogingen voor 2018 variëren voor pakketdistributie en palletvervoer tussen de 4,5% en 6,5%. Het gaat hier om pakketvervoerders als PostNL, DHL Parcel, DPD, GLS en diverse regionale palletvervoerders. Voor internationaal express vervoer met partijen als onder andere DHL, Fedex, TNT, UPS is een index tussen de 4,0% en 5,5% aangekondigd. De stijgende loonkosten, autokosten zijn zwaar meewegende factoren die de raming bepalen. Ook investeren bijna alle vervoerders zwaar in de eigen infrastructuur om de volumegroei aan te kunnen.

Modint Logistiek onderhandelt namens de aangesloten leden met transportpartners. Zo zijn met belangrijke partners als DHL Parcel en DHL Express al afspraken gemaakt over een beperkte verhoging voor 2018. Voor DHL Parcel is deze 3,5% en voor DHL Express is deze 2,9%. Daarmee zit het collectief ruim onder de aangekondigde verhoging. Een succes! Met andere partners wordt nog volop gesproken en zal dit de komende weken duidelijk worden gemaakt. Deelnemers aan de verschillende collectieve regelingen worden persoonlijk geïnformeerd door MODINT Logistiek over wat dit voor hen betekent in 2018.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw adviseur van Modint Logistiek.