Nieuws

04/07 - Zero Emissie Stadslogistiek

De druk op steden in Nederland neemt toe door verstedelijking en de bijbehorende groeiende vraag naar goederen en diensten. De leefbaarheid in de grote steden komt hierdoor in het gedrang. Vanuit de logistiek spelen hier een aantal zaken, congestie, geluid en luchtkwaliteit. De grotere steden hebben de afgelopen periode maatregelen genomen om de kwaliteit van leven te blijven waarborgen. Denk hierbij aan de scherpere milieuzones, venstertijden, privileges voor elektrisch (zero emissie) rijden, tot en met het volledig afsluiten van bepaalde gebieden voor vrachtverkeer. De stadslogistiek beweegt mee om zo toegang te houden tot klanten en winkels.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een landelijke ‘Green Deal ZES’ afgesloten met verladersorganisaties, opdrachtgevers, de transportsector, producenten van elektrische voertuigen en andere stakeholders om samen in kaart te brengen wat er al mogelijk is op het vlak van zero emissie stadslogistiek. Het gaat bij de stadslogistiek meer om fijnstof- en roetuitstoot en in mindere mate om CO2. De Green Deal is dan ook bedoeld om zo snel mogelijk tot volledig elektrische stadslogistiek te komen.

De afgelopen jaren zijn er testen gedaan in diverse sectoren met verschillende goederenstromen. Zowel lichte elektrische voertuigen zijn hierbij ingezet als zwaardere distributietrucks. Inmiddels kunnen we concluderen dat er voor heel wat stromen betrouwbare oplossingen voorhanden zijn. Grote verladers zien naast de voordelen van schone voertuigen, zero emissie stadslogistiek ook als een goede kans zich te onderscheiden. Hun klanten waarderen het als er bewuste keuzen worden gemaakt rondom duurzaamheid.

De overheid zet in om de transitie naar elektrische stadslogistiek op korte termijn te laten plaatsvinden. Rotterdam noemt 2020 als datum mede vanwege de problemen op gebied van de Rotterdamse luchtkwaliteit. Landelijk wordt gestuurd op 2025. MODINT Logistiek kan helpen bij het zoeken naar Zero Emissie oplossingen voor uw vraagstukken. Wilt u meer weten? Neem contact op met uw adviseur van MODINT Logistiek.