Voordelen deelname

Individuele voordelen

 • Bedrijven die overstappen naar één van de vervoerders uit de arrangementen krijgen zeer waarschijnlijk een beter tarief dan het huidige tarief;
 • Bedrijven die al werken met één van de vervoerders uit de arrangementen zien hun inkoopmacht groeien naarmate de vervoersarrangementen gevuld raken. Het succes van de arrangementen is afhankelijk van de prestaties van de geselecteerde vervoerders. Daar waar deze tegenvallen heeft MODINT Logistiek de positie om de vervoerders hier over aan te spreken;
 • In sommige gevallen is het voor bedrijven nog niet gunstig om over te stappen naar één van de vervoerders in het arrangement. Echter, de introductie van de vervoersarrangementen in de markt heeft al voor ‘dynamiek’ in de markt gezorgd en door de gestage volumegroei verbeteren de proposities van MODINT Logistiek gestaag;
 • U kunt ook gemakkelijk aanhaken bij innovatieve logistieke projecten waar middels een test dienstverlening wordt uitgeprobeerd. MODINT moedigt haar leden aan te participeren in dergelijke innovaties zodat we met meer kracht nieuwe mogelijkheden kunnen opbouwen;
 • U kunt eerstelijns logistiek advies krijgen. In het gesprek met de MODINT Logistiek adviseur kunt u op alle niveaus van gedachten wisselen over uw logistieke situatie. Zij kunnen u vanuit marktontwikkelingen, mogelijkheden en ervaring advies op maat geven. Voor ‘grotere’ logistieke projecten beschikt MODINT Logistiek over een netwerk van specialisten die tegen sterk gereduceerde tarieven beschikbaar zijn. Het gaat hier dan natuurlijk om maatwerk.

Collectieve voordelen

 • De bundeling van vervoersstromen draagt bij aan het voorkomen van het dichtslibben van binnensteden en het terugdringen van CO2, MODINT Logistiek neemt namens haar leden zodoende haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Hierop aansluitend zoekt MODINT Logistiek de dialoog met (lokale) overheden inzake de problematiek rond distributie. Door mee te denken, mee te praten en zelf met initiatieven te komen blijven we kostenverhogende regelgeving voor en waarborgen we onze distributie voor de toekomst;
 • De verkoop op de winkelvloer wordt minder vaak gestoord door de levering van goederen omdat er niet vijf vervoerders op verschillende tijden komen, maar slechts één vervoerder op een dag. Bovendien zullen innovaties als het retour nemen van verpakkingsafval de service aan uw klanten sterk verbeteren;
 • Door de opgebouwde inkoopmacht is het mogelijk aanvullende diensten te vragen van de logistiek dienstverleners en kunnen we als branche onze wensenlijst gerealiseerd krijgen. Zo houden we als branche onze positie sterk in de turbulente wereld van logistiek dienstverleners met haar vele overnames, faillissementen en fusies.

Neem contact op

  Gratis Logistieke Scan